Lokalafdelingen HSP-Næstved forår 2015

2015
Styrken ved at være særligt sensitiv

Med Kristiane Ravn Frost

Når særligt sensitive fungerer optimalt bruges evnen til empati og indføling konsekvent på et dybere plan.
For at kunne få denne styrke i spil er det afgørende at den særligt sensitive lærer at mærke og rumme egne følelser og behov, tager egne følelser og behov alvorligt og tager ansvar for dem, accepterer at andre ikke altid kan forstå dem og møde dem hvor de er. Deltagerforudsætninger: Et ønske om at skabe bedre relationer gennem at forstå for-dele og ulemper både ved at være særligt sensitiv og ved ikke at være det.

Dato: tirsdag d. 24. februar 2015  kl. 19.00 – 21.30

Sted: Musikstalden, Grønnegade Kaserne, Grønnegade 10, 4700 Næstved

Billetbestilling via AOF: www.aof-naestved.dk eller

tlf.: 2040 4210     Aktivitetsnr.:  151-076                                                           Pris:  100,-


De introverte børn Med Pernille Birkenfeldt

Hvordan kan du, som forældre, støtte dit stille barn, i en verden, der larmer. Foredraget er til forældre til stille børn, som måske ikke altid forstår, hvorfor dit barn ikke render rundt og leger med de andre, eller ikke har lyst til at tage til børnefødselsdage og altid gerne vil tidligt hjem.
Der vil blive kastet lys over forskellen mellem stille børn og udadvendte børn. Du vil få fif til hvordan du, som forældre kan støtte dit barns udvikling og undgå at dit barn skal føle sig forkert eller anderledes.

Dato: tirsdag d. 17. marts 2015  kl. 19.00 – 21.15

Sted: Musikstalden, Grønnegade Kaserne, Grønnegade 10, 4700 Næstved

Billetbestilling via AOF: www.aof-naestved.dk eller

tlf.: 2040 4210     Aktivitetsnr.:  r.  151-077                                                           Pris:  100,-

 

Foredragsrækken er et samarbejde mellem HSP foreningen Næstved & AOF Næstved & Susålandet.

Der er parkeringspladser på Grønnegade Kasserne.

HSP-Næstved

Lokalafdelingen i Næstved blev oprettet i februar 2012. Vi er pt. ca. 60 medlemmer. Vi arbejder som hovedafdelingen for at udbrede kendskabet til HSP og være aktivitetsskabende omkring det særligt sensitive personlighedstræk. Vi afholder foredrag m.m. og har desuden pt. 3 HSP-udviklingsgrupper/netværksgrupper .

Der sendes lokalt månedsbrev ud med diverse oplysninger til lokale medlemmer, så er du nyt medlem, send venligst en mail til hanne.ottesen@stofanet.dk, så du kan komme i det lokale kartotek med det samme.

Gratis oplæg/foredrag for medlemmer i Næstved-afd. Enneagrammet og de 9 personlighedstyper” med Marianne Thorsen. Torsdag 29. januar kl. 19 – ca. 21.30 i Pejsestuen, Farimagsvej 22, 4700 Næstved. Tilmelding hanne.ottesen@stofanet.dk

Gratis foredrag/”gruppeterapi” for medlemmer i Næstvedafd.: ”At være familie med særligt sensitivt barn/børn” med psykoterapeut Tine Stahl. Futuracaféen, Farimagsvej 22, 4700 Næstved tirsdag 10. marts kl. 19 – ca. 21. Tilmelding tine@tinestahl.dk. Da Tine ønsker at forberede en så udbytterig aften som muligt, hører hun gerne om jeres familie-sammensætning, lidt om jeres liv med sensitivt barn/børn og jeres evt. udfordringer.
 

Udviklings-/netærksgrupper i HSP-Næstved (gratis for medlemmer)

Udviklings-/netværksgrupper

Møder i grupperne er baseret på medlemmernes oplevelser og erfaringer med at være særlig sensitiv eller at have et særligt sensitivt barn. Grupperne er åbne og består af både ”nysensitive” og sensitive, der igennem flere år har lært at indrette deres liv efter personlighedstrækket, og som gerne deler ud af deres erfaringer – og stadig lærer nyt! Vi lægger vægt på ressourcerne ved at have personlighedstrækket, men drøfter også udfordringerne. Nogle af møderne har temaer – aftales ofte fra gang til gang. Af hensyn til fortroligheden er der aftalt tavshedspligt for navne og Det er gratis at deltage, men kræver et medlemskab af foreningen. Er du interesseret – send mail til hanne.ottesen@stofanet.dk. Du er også velkommen til bare at møde op.

Ungegruppe: ca. 15-21 år. Ledes af Yvonne Neuchs og Helle Kronstrand. Mødes den første onsdag i måneden kl. 19 – 20.30 i Det Lille Institut, Farimagsvej 36, 1. 4700 Næstved (lige over for banen). Tilmelding/hør mere:  neuchsraith@gmail.com

Forældre til særligt sensitive børn. Tovholder Kirstin Kring Larsen. 

Tirsdag 10. marts kl. 19 – 21 i Caféen. Foredrag – se ovenstående. 

Tirsdag 21. april kl. 19 – 21 i Pejsestuen, Farimagsvej 22.

Søndag 31. maj kl. 14 – 17 Herlufsholm Allé 87. Hygge/lege-dag ude med børn. Tilmelding                                                 hanne.ottesen@stofanet.dk

Voksne særligt sensitive. Tovholder Hanne Ottesen

Torsdag 29. januar kl. 19 – ca. 21.30 i Pejsestuen. Oplæg om enneagrammet (se overfor)

Torsdag 26. februar kl. 19 – 21 i Pejsestuen. Tema: ”Ja og nej fra sin indrestyring”

Torsdag 26. marts kl. 19 – 21 i Pejsestuen. Tema udsendes i månedsbrev.

Torsdag 30. april kl. 19 – 21 i Pejsestuen. Tema udsendes i månedsbrev.

Torsdag 28. maj kl. 19 – 21 i Pejsestuen. Tema udsendes i månedsbrev.

Fredag 19. juni kl. 18. Bålaften med mad på Herlufsholm Allé  87. Tilmelding.

Indgang til Pejsestuen: i højre gavl på hovedbygning, op af indvendig trappe til 1. sal.)  Forespørgsler omkring grupperne kan sendes til hanne.ottesen@stofanet.dk

Det er gratis at deltage, men kræver et medlemskab af foreningen. Er du interesseret – send mail til hanne.ottesen@stofanet.dk. Du er også velkommen til bare at møde op.

Møderne foregår i Pejsestuen/Caféen i Frivillighedscenteret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved  (Pejsestuen – indgang i højre side af bygningen).

HSP foreningen, foreningen for særligt sensitive/intense mennesker.

”Når du mærker, oplever og tænker mere”

_______________________________________________________________________