Lokalafdelingen HSP-Næstved efterår 2014

Indhold

–         Om HSP-foreningen, Næstved

–         Beskrivelse og mødetider for 4 udviklingsgrupper

–         Beskrivelse af foredrag i Næstved:

”Introvert i en verden der larmer” med Pernille Birkenfeldt. Torsdag 4. september

”Sensitive børn” med Athina Delskov og Lene Sonne. Mandag 27. oktober

”Lær at sige nej” med Kristiane Ravn Frost. Onsdag 5. november

”Hjælp det sensitive barn til godt selvværd” med Tine Stahl. Tirsdag 2. december

”Foredrag om Sensitive børn for forældre og fagp. med Athina Delskov. Tirsdag den 27. januar

”Styrken ved at være særlig sensitiv” med Kristiane Ravn Frost. Tirsdag 24. februar

”De introverte børn” med Pernille Birkenfeldt. Tirsdag 17. marts

HSP-Næstved

Lokalafdelingen i Næstved blev oprettet i februar 2012. Vi er pt. ca. 60 medlemmer. Vi arbejder som hovedafdelingen for at udbrede kendskabet til HSP og være aktivitetsskabende omkring det særligt sensitive personlighedstræk. Vi afholder foredrag m.m. og har desuden pt. 4 HSP-udviklingsgrupper kørende. Styregruppen arbejder for at tilgodese medlemmernes behov og ønsker, og vi har bl.a. medlemstilbud for mindfulness og yoga hos Det Lille Institut og Scala-centeret og samarbejde med AOF.

Der sendes lokalt månedsbrev ud med diverse oplysninger til lokale medlemmer, så er du nyt medlem, send venligst også en mail til hanne.ottesen@stofanet.dk, så du kan komme i det lokale kartotek med det samme.

Udviklingsgrupperne

·         Gruppe for forældre m.fl. til særligt sensitive børn. Tovholder: Kirstin kring Larsen

·         Gruppe for voksne særligt sensitive. Tovholder: Hanne Ottesen

·         Arbejdsliv/voksne: Belise Fugl Rauchfuss

·         Ungegruppen (15-21 år). Tovholder Yvonne Neuchs

Møder i grupperne er baseret på medlemmernes oplevelser og erfaringer med at være særlig sensitiv eller at have et særligt sensitivt barn. Der er her mulighed for at få fortalt, blive lyttet til af andre der forstår og debatteret diverse. Grupperne er åbne og består af både ”nysensitive” og sensitive, der igennem flere år har lært at indrette deres liv efter personlighedstrækket, og som gerne deler ud af deres erfaringer – og stadig lærer nyt! Vi lægger vægt på ressourcerne ved at have personlighedstrækket, men drøfter også udfordringerne. Nogle af møderne har temaer, der aftales fra gang til gang. Af hensyn til fortroligheden er der aftalt tavshedspligt for navne og genkendelighedstegn uden for grupperne.

Det er gratis at deltage, men kræver et medlemskab af foreningen. Er du interesseret – send mail til hanne.ottesen@stofanet.dk. Du er også velkommen til bare at møde op.

Møderne foregår i Pejsestuen/Caféen i Frivillighedscenteret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved  (Pejsestuen – indgang i højre side af bygningen).

Mødedatoer efterår 2014

·         Gruppe for forældre m.fl. til særligt sensitive børn. 

Torsdag 21/8                                             kl. 19-21 i Pejsestuen 

Torsdag 25/9                                             kl. 19-21 i Pejsestuen 

Søndag 5/10 Familiedag                       kl. 10 på legepladsen ved Rådmandshaven i Næstved

Torsdag 23/10                                           kl. 19-21 i Pejsestuen 

Torsdag 20/11                                           kl. 19-21 i Pejsestuen 

·         Gruppe for voksne særligt sensitive. 

Torsdag 14/8                                             kl. 19-21 i Pejsestuen 

Torsdag 11/9                                             kl. 19-21 i Pejsestuen 

Torsdag 9/10                                             kl. 19-21 i Pejsestuen 

Tirsdag 28/10                                            kl. 19-21 i Caféen. Foredrag/oplæg med Lone Dybdahl  (gratis)                                                              ”Værktøjer til selvværdspleje for særligt sensitive voksne”.                                                                    Tilmelding kan ske fra 1/10 til hanne.ottesen@stoffanet.dk

Torsdag 6/11                                             kl. 19-21 i Pejsestuen 

Torsdag 11/12 julefrokost                   (tid og sted aftales i gruppen)

·         Arbejdsliv/voksne

      Tirsdag 26/8 og alle tirsdage i ulige uger til og med 16/12                kl. 18.30-20.30 i Pejsestuen.

·         Ungegruppen (15-21 år)

                                                (for tid og sted: kontakt hanne.ottesen@stofanet.dk)

Foredrag i Næstved

2014
Introvert i en verden der larmer

Med Pernille Birkenfeldt

Et foredrag om at være introvert i et samfund som bygger på ekstroverte værdier, hvor det handler om at tale højt for at blive set, være udadvendt, imødekommende og social hele tiden. Her vil jeg aflive nogle myter om intro-verte, fortælle hvordan jeg på den hårde måde måtte lære at passe på mig, hvad jeg gør i dag for at tage hensyn til mine behov. Jeg vil også fortælle hvad du som ven, kæres-te, familiemedlem eller arbejdsgiver til en introvert kan gøre for at få det bedre sammen.

Dato: torsdag d. 4. september 2014 kl. 19.00 – 21.00

Sted: Musikstalden, Grønnegade Kaserne, Grønnegade 10, 4700 Næstved

Billetbestilling via AOF: www.aof-naestved.dk eller

tlf.: 2040 4210     Aktivitetsnr.: 142-075                                                                      Pris:  100,-

Sensitive børn med Athina Delskov og Lene Sonne

Hvordan viser det særligt sensitive personlighedstræk sig hos børn? Hvordan kan vi forstå børnene bedre? Hvordan skaber vi de bedst mulige rammer for særligt sensitive børn? Hvorfor er det vigtigt, at der er et nært samarbejde mellem hjem, daginstitution og skole i forhold til disse børn? Sammen har de skrevet bogen "Sensitive børn" for at komme ud i verden med vores erfaringer og budskaber. Den udkommer i september 2014.

Dato: mandag d. 27. oktober 2014 kl. 19.00 – 21.30

Sted: Gl. Ridehus, Grønnegade Kaserne, Grønnegade 10, 4700 Næstved

Billetbestilling via AOF: www.aof-naestved.dk eller

tlf.: 2040 4210     Aktivitetsnr.:  142-076                                  Pris:  100,-

Lær at sige nej Med Kristiane Ravn Frost

Har du svært ved at sige nej? Føler du at andre forventer noget af dig som du inderst inde ikke kan (eller vil) give? Er der ofte bare lige noget der skal gøres, før der kan blive plads til dig? Aftenens fokus er på betydningen af at kunne sige nej. Da døgnet kun har 24 timer er det vigtigt at indse at hver gang du siger ja til noget, du inderst inde føler er et nej, så siger du samtidig nej til noget, der virkelig er vig-tigt for dig. Hvis du gør dette over en periode vil du efter-hånden miste kontakten til dig selv. Enkle værktøjer kan hjælpe dig til at genskabe kontakten til din sandhed om, hvornår du skal sige ja og nej, samt styrke din evne til at gennemføre det i en given situation.

Dato: onsdag d. 5. november 2014   kl. 19.00 – 21.30

Sted: Musikstalden, Grønnegade Kaserne, Grønnegade 10, 4700 Næstved

Billetbestilling via AOF: www.aof-naestved.dk eller

tlf.: 2040 4210     Aktivitetsnr.:  142-077                                                           Pris:  100,-

Hjælp det sensitive barn til godt selvværd

Med Tine StahlSensitive børn, der bliver misforstået af omgivelserne og påklistret etiketter som "drivhusplante", "tøsedreng", eller "hystade", kommer meget hurtigt til at føle sig forkerte. At være særligt sensitiv er et medfødt karaktertræk, der medfører, at man i højere grad end andre er modtagelig over for indtryk af enhver art – det være sig lyde, dufte, temperatur, sult, stemninger. Når man lærer det at rigtigt at kende, rummer karaktertrækket masser af fordele.

Dato: tirsdag d. 2. december 2014  kl. 19.00 – 21.15

Sted: Musikstalden, Grønnegade Kaserne, Grønnegade 10, 4700 Næstved

Billetbestilling via AOF: www.aof-naestved.dk eller

tlf.: 2040 4210     Aktivitetsnr.:  142-078                                                           Pris:  100

2015
Foredrag om Sensitive børn for forældre og fagpers.
Med Athina Delskov

Hvordan forstår vi de sensitive børn bedre, så vi kan skabe en god hverdag og en god udvikling for dem. Hvordan er de sensitive børn forskellige? Hvordan ser vi tegnene på deres sensitivitet? Hvordan oplever børnene verden? Hvad har de brug for? Vi går ind i, hvordan vi kan styrke børnenes selvværd – alting er så meget nemmere fra et godt selvværd. Samarbejdet mellem forældre, børnein-stitution og skole vil også blive belyst.

Dato: tirsdag d. 27. januar 2015  kl. 19.00 – 21.30

Sted: Musikstalden, Grønnegade Kaserne, Grønnegade 10, 4700 Næstved

Billetbestilling via AOF: www.aof-naestved.dk eller

tlf.: 2040 4210     Aktivitetsnr.:  151-075                                                           Pris:  100,-

Styrken ved at være særligt sensitiv

Med Kristiane Ravn Frost

Når særligt sensitive fungerer optimalt bruges evnen til empati og indføling konsekvent på et dybere plan.
For at kunne få denne styrke i spil er det afgørende at den særligt sensitive lærer at mærke og rumme egne følelser og behov, tager egne følelser og behov alvorligt og tager ansvar for dem, accepterer at andre ikke altid kan forstå dem og møde dem hvor de er. Deltagerforudsætninger: Et ønske om at skabe bedre relationer gennem at forstå for-dele og ulemper både ved at være særligt sensitiv og ved ikke at være det.

Dato: tirsdag d. 24. februar 2015  kl. 19.00 – 21.30

Sted: Musikstalden, Grønnegade Kaserne, Grønnegade 10, 4700 Næstved

Billetbestilling via AOF: www.aof-naestved.dk eller

tlf.: 2040 4210     Aktivitetsnr.:  151-076                                                           Pris:  100,-

De introverte børn Med Pernille Birkenfeldt

Hvordan kan du, som forældre, støtte dit stille barn, i en verden, der larmer. Foredraget er til forældre til stille børn, som måske ikke altid forstår, hvorfor dit barn ikke render rundt og leger med de andre, eller ikke har lyst til at tage til børnefødselsdage og altid gerne vil tidligt hjem.
Der vil blive kastet lys over forskellen mellem stille børn og udadvendte børn. Du vil få fif til hvordan du, som forældre kan støtte dit barns udvikling og undgå at dit barn skal føle sig forkert eller anderledes.

Dato: tirsdag d. 17. marts 2015  kl. 19.00 – 21.15

Sted: Musikstalden, Grønnegade Kaserne, Grønnegade 10, 4700 Næstved

Billetbestilling via AOF: www.aof-naestved.dk eller

tlf.: 2040 4210     Aktivitetsnr.:  r.  151-077                                                           Pris:  100,-

 

Foredragsrækken er et samarbejde mellem HSP-foreningen Næstved & AOF Næstved & Susålandet.

 

Der er parkeringspladser på Grønnegade Kasserne.

 

 

 

 

            

 

HSP-foreningen, foreningen for særligt sensitive/intense mennesker.

”Når du mærker, oplever og tænker mere”

_______________________________________________________________________

Lokalafdelingen i Næstved blev oprettet i februar 2012. Vi arbejder som hovedafdelingen for at udbrede kendskabet til HSP og være aktivitetsskabende omkring det særligt sensitive personlighedstræk.

Der sendes lokalt månedsbrev ud med diverse oplysninger til lokale medlemmer, så er du nyt medlem, send venligst også en mail til hanne.ottesen@stofanet.dk, så du kan komme i det lokale kartotek.

Det er gratis at deltage, men kræver et medlemskab til foreningen. Er du interesseret – send mail til hanne.ottesen@stofanet.dk. Du er også velkommen til bare at møde op.