Lokalafdelingen HSP-Næstved 2014

Indhold

-         Om foreningen

-         Mødetider for grupper for forældre til særligt sensitive børn og voksne HSP`er

-         Foredrag med Lise August 27/2 ”Selvværd for særligt sensitive børn”

og Athina Delskov19/3 ”Lev bedre med din sensitivitet”

-         Mindfulness og yoga-tilbud for medlemmer

_______________________________________________________________________

Lokalafdelingen i Næstved blev oprettet i februar 2012. Vi arbejder som hovedafdelingen for at udbrede kendskabet til HSP og være aktivitetsskabende omkring det særligt sensitive personlighedstræk.

Der sendes lokalt månedsbrev ud med diverse oplysninger til lokale medlemmer, så er du nyt medlem, send venligst også en mail til hanne.ottesen@stofanet.dk, så du kan komme i det lokale kartotek.

Vi afholder foredrag m.m. og har desuden pt. 2 udviklingsgrupper kørende:

·         Gruppe for forældre m.fl. til særligt sensitive børn. Tovholder: Familie- og Psykoterapeut Yvonne Neuchs

·         Gruppe for voksne særligt sensitive. Tovholder: Hanne Ottesen HSP.

·         Ungegruppen er pt. nedlagt pga ringe interesse, men vi holder øje med behovet.

Møder i grupperne er baseret på medlemmernes oplevelser og erfaringer med at være særlig sensitiv eller at have et særligt sensitivt barn. Der er her mulighed for at få fortalt, blive lyttet til af andre der forstår og debatteret diverse. Grupperne er åbne og består af både ”nysensitive” og sensitive der i gennem flere år har lært at indrette deres liv efter personlighedstrækket, og som gerne deler ud af deres erfaringer – og stadig lærer nyt! Vi lægger vægt på ressourcerne ved at have personlighedstrækket, men drøfter også udfordringerne. Nogle af møderne har temaer, der aftales fra gang til gang.

Det er gratis at deltage, men kræver et medlemskab til foreningen. Er du interesseret – send mail til hanne.ottesen@stofanet.dk. Du er også velkommen til bare at møde op.

Møderne foregår i Pejsestuen/Caféen i Frivillighedscenteret, Farimagsvej 22 fra kl. 19 -21 (Pejsestuen – indgang i højre side af bygningen).

Mødedatoerne i det nye år er:

Gruppen for forældre m.fl. til særligt sensitive børn:

Tirsdag 21/1  kl. 19 – 21 i Pejsestuen, Frivillighedscenteret, Farimagsvej 22

Torsdag 20/2  kl. 19 – 21 i Pejsestuen

Tirsdag 18/3  kl. 19 – 2 i Pejsestuen

Tirsdag 29/4  kl.  19 -21 i Pejsestuen

Torsdag 22/5  kl. 19 – 21i Pejsestuen

Lørdag 14/6 kl. 14 – 17 Familiedag i Hannes have

 

Gruppen ledes i det nye år af psyko- og familieterapeut Yvonne Neuchs. Gruppens ønsker for temaer i denne sæson er bl.a

- sovetid, ritualer, få ro i kroppen, aftensmad, at få skabt forståelse for barnets behov hos omgivelserne, det vrede barn.

Til forældre til særligt sensitive børn har foreningen indkøbt Lars Lolks håndteringshæfter ”Styrk det senstive barn – styrk dig selv” til nedsat pris, så I kan købe dem til 40,-. Hæfterne er på 40 sider, og er et godt grundmateriale til nye medlemmer og til en fælles ”platform” at debattere ud fra i gruppen. De kan købes til møderne.

 

Gruppen for voksne særligt sensitive:

 

Tirsdage 7/1 kl. 19 – 21 i Pejsestuen

Tirsdag 18/2  kl. 19 – 21 i Pejsestuen

Tirsdag 11/3  kl. 19 21 i Caféen. Tema: særligt sensitive og spiritualitet

Tirsdag 1/4  kl.19 – 21i Pejsestuen

Tirsdag  6/5  kl. 19 – 21 i Pejsestuen

Fredag 20/6 – Sommerfrokost /bålaften hos Hanne

 

Selvværd for særligt sensitive børn

 Lise August

Torsdag 27.02.2014 kl. 19 – 21.30.

Foredraget sætter fokus på, hvordan man genkender og overvinder selvværdsproblemer hos særligt sensitive børn. Hvilke færdigheder kan man lære børnene? Hvad skal man være opmærksom på, hvis man som voksen selv er særligt sensitiv? – og hvis man ikke er? Hvordan bliver de sensitive børn klædt på til at klare kritik og irettesættelser? Hvad gør man, når det sensitive barn virker meget selvkritisk eller begynder at undgå faglige, sociale og personlige udfordringer?

Hvordan kan man styrke den sociale side af selvværdet og evnen til at være i kontakt med andre børn? Hvordan kan det sensitive barn bedst tackle egne og andres fejl? Hvordan bevarer det sensitive barn modet og holder ved trods nederlag og smertefulde oplevelser?

Foredraget giver forældre og fagpersoner viden fra forskningen, levende eksempler fra hverdagen og en lang række redskaber, som kan bruges i de konkrete situationer og udfordringer, man kan opleve, når et sensitivt barn har selvværdsproblemer.

Foredraget kan også med fordel høres af voksne særligt sensitive for bedre at forstå sin barndom.

Lev bedre med din sensitivitet  Athina Delskov

Onsdag 19.03.2014  kl. 19 – 21.30.

I dette foredrag om voksne særligt sensitive fortæller Athina Delskov om de særlige udfordringer i den personlige sensitivitet. Vi ser på de stærke følelser, og hvordan man kan håndtere dem på en god måde. Det sensitive personlighedstræk kan give anledning til mange tanker – også negative tanker og lavt selvværd. De kan komme til at fylde meget. Vi ser på måder at forholde sig på, samt redskaber og strategier til at berolige tanker og følelser.

Endelig kæder vi det sammen med sensitive i arbejdslivet og ser på, hvordan man kan få gaverne i spil og håndtere udfordringerne.

Foredraget bygger videre på november-måneds grundforedrag ”Lev godt med din sensitivitet” med Athina Delskov, men ”Lev bedre med din sensitivitet” kan stå alene med en smule baggrundsviden f.eks. via folderen om HSP, som kan ses på HSP-foreningen.dk

 

Begge foredrag afholdes i Musikstalden, Grønnegade Kasserne, Grønnegade 10, 4700  Næstved

Billetbestillling www.aof-naestved.dk eller 20 40 42 10. Pris 100 kr.

 

HSP-foreningen, Næstved – Mindfulness- og yogatilbud

Medlemspleje-tilbud for børn og voksne:

At dyrke Mindfulness og Yoga er godt for alle, men især særligt sensitive kan få gavnligt udbytte. Som HSP´er er vi gode til at være i fortid og fremtid i vores tankestrøm, men generelt mindre gode til at være i nuet. Vi er gode til at være opmærksomme på alle og alting, men glemmer/underkender nogle gange os selv. At arbejde med bevidstheden og opmærksomheden på åndedrættet og kroppen kan hjælpe os på vej til at blive i bedre balance.

Foreningen i Næstved er glad for at kunne tilbyde medlemmerne i Næstved og deres børn et forløb på 3 gange af begge dele til meget nedsat pris. Instruktørerne er begge kompetente indenfor det særligt sensitive sind, og målretter undervisningen for os. Med hensyn til yoga og evt. fordomme om akrobatiske umulige stillinger – alle kan deltage! Det bliver blid yoga. Gitte Lindgaard underviser også mennesker med skader, døende m.m. J Skulle I herefter have fået lyst til mere, vil foreningen være opmærksom på byen tilbud om Mindfulness og Yoga og videreformidle til jer.

Mindfulness.

4 – 7 år.        Underviser: Yvonne Neuchs. Sted: Det lille Institut – Farimagsvej 36 1.th

                      Tid: 16.30 – 17.30 (indlagt lille pause til Mindfulness spisning af ”hapser”)

                      Datoer: mandage 3/2; 17/2 + 3/3

                      Holdstørrelse: max 6 (først til mølle-princip)

                      1 forælder kan deltage/være i rum ved siden af.

8 – 14 år.      Underviser: Yvonne Neuchs. Sted: Det lille Institut – Farimagsvej 36 1.th

                      Tid: 16.30 – 18

                      Datoer: mandage 17/3; 31/3 + onsdag 2/4

                      Holdstørrelse: max 8 (først til mølle-princip)

                      1 forældre kan være i rum ved siden af. Hanne deltager som hjælper.

Voksne.        Underviser: Yvonne Neuchs. Sted: Det lille Institut – Farimagsvej 36 1.th

                      Tid: 19 -20.30

                      Datoer: tirsdag 22/4; onsdag 30/4 og tirsdag 15/5

                      Holdstørrelse: max 9 (først til mølle-princip)

Pris:              I alt 100 kr. (kan kun købes samlet)

Tilmelding og betaling:  Hanne.ottesen@stofanet.dk , kontonr. 0612 4412909305 

                      Skriv en mail med navn, holdønske og medlemsnr. Skrive medlemsnr. på indbetaling                       Bekræftelse fremsendes, når indbetaling ses.

                      Har du enkeltmedlemskab går barnet på dit nr. Du kan så tegne familiemedlemskab                   næste gang J

                      Evt. venteliste oprettes med mulighed for flere hold, hvis foreningens økonomi    tillader.

Yvonne Neuchs skriver: ”Mindfulness appellerer til fantasien og støtter barnet i at blive forankret i sig selv. Finde sin sikre vejrtrækning og finde anerkendelse i netop den person, de er. Det samme vil være gældende for de voksne, hvor meditation og vejrtrækning vil være bærende elementer. Jeg glæder mig til at møde jer, der har lyst til at deltage.

Kort om mig: Jeg er uddannet familie og psykoterapeut og Mindfulness- træner. Jeg arbejder med børn, unge, voksne og familier i min praksis i Det LILLE institut. (Se evt. www.detlilleinstitut). Udover dette har jeg den glæde, at være frivillig tovholder i gruppen for forældre til børn der er særlig sensitive pr. 1/1 2014. Har du/I evt. spørgsmål? Ring til mig på tlf. 60 93 38 07

Mange hilsner

Yvonne Neuchs”

Det er aftalt, at Yvonne Neuchs sidst i forløbet orienterer om muligheder for længere Mindfulness-forløb for særligt sensitive i Det Lille Institut på hold efterår 2014.

 

Yoga.

4 – 7 år.        Underviser: Gitte Lindgaard. Sted: Scala-centeret, Jernbanegade 9

                      Tid: 10 – ca. 11 (kan slutte 10 minutter før, hvis børnene er trætte)

                      Datoer: søndage 16/3; 23/3 + 30/3

                      Holdstørrelse: max 8 (først til mølle-princip)

                      1 forælder deltager. Anden forælder kan evt. kikke på bagest i rummet.

7 – 14 år.      Underviser: Gitte Lindgaard. Sted: Scala-centeret, Jernbanegade 9

                      Tid: 10 – 11.15

                      Datoer: søndage 6/4; 13/4 + 27/4

                             Holdstørrelse: max 15

                             På dette hold kan forældre sidde udenfor salen og vente, så de er tilgængelige (hvis de              føler det er nødvendigt), men ikke som tilskuere.

Børnegruppen: for de 7-8-9 årige, må forældrene vurdere, hvilket hold der egner sig bedst til det enkelte barn. Er det til den legende tilgang (for den yngste gruppe er undervisningen bygget op om fortællinger om dyr i junglen m.m, hvor yogaøvelserne bliver udført som dyr osv.), eller er dette for ”barnligt”. I gruppe 2 skulle barnet gerne kunne ligge stille i 10 minutter.

 

Voksne.        Underviser: Gitte Lindgaard. Sted: Scala-centeret, Jernbanegade 9

                      Tid: 11.30 – 12.45

                      Datoer: søndage 16/3; 23/3 + 30/3

                      Holdstørrelse: max 20

Pris:              I alt 75 kr. (kan kun købes samlet)

Tilmelding og betaling:  Hanne.ottesen@stofanet.dk , kontonr. 0612 4412909305 

                      Skriv en mail med navn, holdønske og medlemsnr. Skrive medlemsnr. på indbetaling                       Bekræftelse fremsendes, når indbetaling ses.

                      Har du enkeltmedlemskab går barnet på dit nr. Du kan så tegne familiemedlemskab                   næste gang J

                      Evt. venteliste oprettes med mulighed for flere hold, hvis foreningens økonomi    tillader.

For alle yoga-hold

Parkering: Scala-centeret har nogle parkeringspladser i baggården med opkørsel fra Grønnegade. Ellers benyttes Grønnegade kassernes parkeringsplads med gå-sti til bagindgang i Centeret. Hanne står ved denne indgang og tager i mod og viser vej i centeret den første gang ved hvert hold. Der er også indgang fra Jernbanegade. Der er skabsplads til fodtøj og overtøj i rum til højre efter indgang fra gård, men pga. tilbuddet er der ikke mulighed for at låse inde (tag værdigenstande og evt. fodtøj/vådt overtøj i pose med op til yoga-lokalet på 1. sal)

Kom mindst 10 minutter før, da det tager tid at finde måtte frem osv. Yogacenteret har yogamåtter, men man er selvfølgelig velkommen til at medbringe sin egen. Hav evt. et håndklæde med at lægge, så man ikke skal snuse til den forriges tæer J.

Der bliver mulighed for en rundvisning i hele centeret, hvis man skulle have lyst.

Jeg har aftalt med Gitte, at der til sidst orienteres om priser og muligheder i centeret. Yoga-studiet er et ”center i centeret”, opstartet i sommer 2013.

Læs evt. mere på http://www.scala-centret.dk

Gitte er uddannet yogalærer fra USA, derudover har hun en restorativ yoga lærer uddannelse, samt en yoga terapi uddannelse. Gitte har over 300 timers undervisningserfaring. Udover at være uddannet inden for yoga har Gitte en bachelor i Sundhed og Ernæring med speciale i sundhedskommunikation.

Gitte skriver:

”Yoga handler om at forene krop og sind. At skabe en helhed og en balance, hvor vi er forankret i os selv og oplever vores krop på en ny måde. Vi skruer ned for sindet og arbejder på at holde vores fokus hos os selv. For børnene vil det blive leget ind og ellers vil undervisningen blive tilpasset niveauet af deltagere.

Scala har lavet et tilbud til foreningen for 2014, som vi kan benytte efter prøvegangene, som hedder 99 kr. for indmeldelse i Scala og 239 pr måned over PBS for yogamedlemskab”.

 

Med venlig hilsen

Hanne Ottesen/HSP foreningen, Næstved hanne.ottesen@stofanet.dk