Lokalafdeling Slagelse

Lokalafdelingen i Slagelse blev stiftet i januar 2012.
Vi arbejder med at udbrede kendskabet til HSP.
Vi har søgt midler hos kommunen til oplysende aktiviteter om HSP.
I løbet af året, har vi arbejdet med forskellige temaer på vores HSP-møder og arrangeret foredrag.
Derudover har vi oprettet netværksgrupper, og opretter løbende netværksgrupper, når der er behov for det.
Med netværksgrupper menes grupper på omkring 4-6 personer, der går sammen om et emne, der i særlig grad interesserer dem. Det kan fx være: “At være forældre til et særligt sensitivt barn”, “Hvordan kan jeg tage hensyn til
min sensitivitet i dagligdagen” osv.
Lokalafdelingen er åben for nye medlemmer.
Vil du vide mere om vores lokalafdeling, er du velkommen til at skrive til vores kontaktpersoner i Styregruppen:
Birgit Dedenroth
Gert Nielsen
Stig Sonne Andersen
Læs mere på vores hjemmeside: hspslagelse.com